RSS

Pengenalan Matematik

24 May

Pengenalan

Konsep Matematik
-Kebolehan untuk berfikir secara logik menyelesaikan masalah dan tanggapan untuk melihat perhubungan, melihat pola dan membuat ramalan
-Satu cara pemikiran mengenai alam pengkajian tentang corak dan hubungkait, alat mencari sebab musabab untuk menyelesaikan masalah dan jaringan konsep yg saling berkaitan

Tahukah anda perkataan Matematik berasal dari mana?
Matematik berasal dari perkataan Yunani iaitu “mathema” yang bermaksud ” Sains, ilmu dan pembelajaran” dan “mathematikos” bermaksud “suka belajar”.
berdasarkan kepada perkataan jamak Yunani τα μαθηματικά (ta mathēmatiká), yang telah digunakan oleh Aristotle, dan ia bermaksud secara kasar sebagai “semua benda adalah matematik”.

Matematik Dalam Al-Quran
Keajaiban Angka

menunjukkan bahwa pemilihan kata dalam Quran oleh Allah dibuat “seimbang”,
misalnya fakta-fakta berikut:
Jumlah kata dihitung/dikira dari teks arabnya:
 –Jumlah Kata Yang Berlawanan —
               hidup (al-haya_h): 145
   mati (al-mawt) : 145

   perbuatan baik (ash-sha_liha_t) : 167
   perbuatan buruk (as-sayyi’a_at) : 167

            dunia (ad-dun-ya_) : 115
   akhirat (al-a_khirah): 115

— Jumlah Kata Yang Berhubungan —
 
   setan (syaytha_n) atau (syaya_thi_n): 80
   malaikat (mala_ikah) atau (malak) : 80

      hidayah (al-hida_yah): 79
   rahmat (ar-rahmat) : 79

   keselamatan (as-salaam) : 50
   kebaikan (ath-thayyibaat): 50

LAUTAN – 32 kali
DARATAN – 13 kali
LAUT dan DARAT = 32 + 13 = 45
Justeru itu,
peratusan laut = 32/45 x 100 = 71.11111111 %
Peratusan daratan = 13/45 x 100 = 28.88888889 %
JUMLAH = 100 peratus

Konsep Matematik Dalam Islam
Bilangan
-konsep Esa
-rakaat sembahyang
Ketepatan
-waktu sembahyang
-waktu berbuka
-timbangan (urusan jual beli)
Keseimbangan
-dosa dan pahala
-syurga dan neraka

Objektif Pembelajaran Matematik Peringkat Awal Kanak-Kanak
Menyebut dan menggunakan angka dan nombor secara teratur
Mengira objek di sekeliling
Mengenali nombor 1 hingga 9
Menggunakan istilah ‘lebih daripada’, ‘lebih besar’, ‘lebih kecil’, ‘kurang daripada’ dll
Menggunakan istilah tambah dan tolak serta memahami penggunaannya
Boleh mengaitkan tambahan kpd gabungan 2 kumpulan objek dan tolakan dgn mengambil drp kumpulan tersebut/ mengurangkan bilangan
Boleh mengenali dan membina pola mudah
Menggunakan istilah ‘bulatan’, ‘kecil’ untuk menerangkan bentuk dan saiz
Menjelaskan kedudukan
Menggunakan kaedah matematik untuk menyelesaikan masalah

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 24, 2011 in Notes

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: